melkgeiten

Melkwinning

Melken van de geiten

Melkgeiten worden gemiddeld twee maal per dag gemolken. Het melken van de geiten is een activiteit die plaatsvindt in een daarvoor speciaal ontwikkelde ruimte, namelijk de melkstal. De geiten worden in de meeste gevallen zij aan zij geplaatst waarbij de melkpompen over de spenen van de geiten worden geplaatst. In modernere en grotere bedrijven wordt ook wel eens gebruik gemaakt van een speciale carrouselmelkstal. In deze stal worden de melkgeiten niet zij aan zij geplaatst, maar op een grote draaimolen. De melker zelf staat centraal en wordt omringd door de verschillende melkgeiten.

Zijn de geiten gemolken dan wordt de melk meteen naar een melkkoeltank gebracht. Deze tank is speciaal uitgerust voor de opslag van verse melk. Op vooraf bepaalde momenten zal een tankwagen bij het melkgeitenbedrijf passeren en wordt de melk van de melkerij naar de zuivelfabriek gebracht. Dit transport wordt ook wel een de RMO genoemd of de rijdende melkontvangst.

De chauffeur van dit transport staat niet alleen in voor het vervoeren van de melk, maar er wordt ook van hem verwacht dat hij een kwaliteitstest laat uitvoeren. De chauffeur zal hiervoor een staal van de getransporteerde melk nemen. Dit staal wordt in een gespecialiseerd laboratorium op een aantal aspecten gecontroleerd. Van groot belang zijn hierbij de hoeveelheid vet en eiwit. Deze hoeveelheden bepalen samen met nog enkele andere kwaliteitsfactoren de prijs die de melker voor zijn product zal krijgen. Kwaliteitsmelk levert logischerwijze hogere prijzen op. Een goede prijs is zeker en vast cruciaal voor de biologische melker want de productiekosten voor biologische melk liggen heel wat hoger in vergelijking met de productiekosten van niet-biologische geitenmelk.